Poradenská činnosť

V rámci poradenskej činnosti poskytujeme kvalitné a odborné poradenstvo v 4 základných oblastiach:

1. konania podľa stavebného zákona (zákon č. 50/1976 Zb.)
- pripravíme manuál jednotlivých krokov pri vybavovaní podkladov potrebných pre vydanie stavebného povolenia. 
Klient získa odpovede na nasledujúce otázky:
- Ktoré inštitúcie je potrebné osloviť pre vybavenie stavebného povolenia?
- Aké žiadosti je nutné vyplniť a podať pri jeho vybavovaní?
- Aké prílohy sa prikladajú k žiadosti o vydanie stavebného povolenia?
- Aké poplatky je potrebné zaplatiť v súvislosti so stavebným povolením?

2. inžinierske siete
- pripravíme manuál, ktorý vám uľahčí proces pripojenia sa na inžinierske siete (voda, plyn, elektrina, internet)

3. kúpa nehnuteľností
- preveríme stav územného plánu, právne obmedzenia nehnuteľností, riziká spojené s plánovanou nehnuteľnosťou ako sú záplavové územia, zosuvové územia, radónové územie, prístup k nehnuteľnosti, majetkovo-právne vzťahy okolitých nehnuteľnosti a iné

4. dotácie
- poradíme, pripravíme Vám podklady a podáme žiadosť o konkrétnu dotáciu, finančný, či nefinančný príspevok za Vás

Aktuálne výzvy (dotácie):
 - Obnova rodinných domov - viac sa dočítate v článku: Obnova rodinných domov s podporou štátu

Kontaktujte nás!

Potrebujete poradiť v oblasti stavby?

Postaráme sa o Váš projekt odborne, 
rýchlo a spoľahlivo.