Zásady spracovania osobných údajov

ProEngi s. r. o.
Bratislavská 2/6470
080 01 Prešov
IČO: 53 040 074

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ V ZMYSLE §19 ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá.
K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť' popri tom aj vaše právo na informácie. Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým zákon c.18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (ďalej len GDPR). Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.


1. VŠEOBECNE
ProEngi s. r. o. (ďalej už len "Majiteľ" stránky), ktorý spravuje webové stránky www.proengi.sk (ďalej len "internetová stránka"), si je vedomý dôležitosti ochrany Vašich osobných informácií a súkromia.
Ochrana osobných údajov v krajine je systematicky regulovaná Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) (EU) 2016/679, ktoré definuje práva, povinnosti, zásady a opatrenia na zabránenie protiústavným, nezákonným a neoprávneným zásahom do súkromia a dôstojnosti jednotlivca pri spracúvaní osobných údajov.


2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súlade s ustanoveniami nariadení o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) (EU) 2016/679 Majiteľ' rešpektuje Vaše pravo na súkromie tým, že uznáva:
osobne údaje sú informácie, ktoré ste odoslali Majiteľovi dobrovoľné a umožnili mu ich nasledovné spracovanie;
osobne údaje, ktoré poskytnete, nebudú nikdy použité bez Vášho súhlasu a akýmkoľvek spôsobom nebudú odoslanú alebo použité tretími stranami a nebudú ich môcť používať v rozpore so zákonom;
Majiteľ' nevyžaduje, aby ste zdieľali citlivé osobne údaje podľa definície v nariadení o všeobecnej ochrane údajov (GDPR) (EU) 2016/679;
prenášané údaje budú používané Majiteľom legálne a iba na účely súvisiace s jeho podnikaním, to znamená za účelom implementácie webových služieb, o ktorých Vás tiež informuje na webových stránkach;
po dokončení účelu používania osobných údajov sú tieto údaje archivované na toľko rokov, ako sú predpísane zákonmi upravujúcimi fungovanie našich služieb;
osobné údaje používané na účely webových služieb sú primerané a V rozsahu zodpovedajúcom účelu zberu;
zadávate svoje osobne údaje dobrovoľne na webových stránkach a máte právo nahliadať, aktualizovať, opravovať, blokovať a odstraňovať ich tak, ako je vysvetlené v časti Ochrana osobných údajov: AKO MÔŽETE SPRAVOVAŤ VAŠE ÚDAJE nižšie.


3. KTO VIDÍ VAŠE ÚDAJE
Vaše údaje spracováva a zobrazuje výhradne majiteľ web stránky www.proengi.sk

4. KDE UCHOVÁVAME VAŠE DÁTA
Vaše dáta ukladáme do samostatne spravovaných databáz:
Všetky databázy tretích strán sú v súlade s nariadením o všeobecnej ochrane údajov (GDPR)
(EU) 2016/679. Nezdieľame údaje so žiadnou inou databázou tretej strany.

5. AKÉ ÚDAJE ZBIERAME
Pre naše služby - formulár pomoci - zhromažďujeme nasledujúce údaje:
Celé meno
E-mail Telefónne číslo
Požadovaná služba
Popis služby resp. požiadavka resp. správa.

6. NA ČO POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE
Na spätné kontaktovanie ohľadom objednania služby.
S Vaším súhlasom môže Majiteľ použiť Vaše údaje na účely informovania Vás o našich komerčných alebo prevádzkových účeloch. Majiteľ' súhlasí s tým, že nebude prenášať, požičiavať alebo predávať Vaše údaje tretej strane bez predchádzajúceho upozornenia a získania písomného súhlasu jednotlivca.

7. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE
Vaše údaje sú uložené na toľko rokov, ako sú predpísane zákonmi upravujúcimi prevádzku našich služieb. Lokálna emailová schránka (databáza): navždy alebo až kým nie je odstránená (zrušená)
Všetky databázy tretích strán majú svoj vlastný systém uchovávania údajov. Získajte viac informácií o tejto skutočnosti a pozrite si naše zásady ochrany osobných údajov databázy tretích strán.

8. AKO MÔŽETE SPRAVOVAŤ VAŠE ÚDAJE
Po zdieľaní údajov s našou lokálnou databázou môžete svoje údaje vždy vymazať nasledujúcim spôsobom:
Typ údajov: informačné účely (užívatelia, ktorí nám napísali prostredníctvom kontaktného formuláru)
Vždy môžete kontaktovať majiteľa web stránky a odstrániť Vaše údaje z našej lokálnej databázy zaslaním e-mailu na našu oficiálnu e-mailovú adresu: info@proengi.sk so žiadosťou: ,,Žiadosť o odstránenie osobných údajov, ktoré sú pripojene k mojej e-mailovej adrese"

9. BEZPEČNOSTNÉ PRVKY INTERNETOVEJ STRÁNKY
Majiteľ' si je vedomý dôležitosti bezpečnosti, a preto sa snaží chrániť Vaše osobné informácie. Neoprávneným prístupom, používaním a zverejnením zabraňuje mnoho bezpečnostných technológií a postupov. Osobné informácie, ktoré zadávate na webových stránkach, sú uložené v počítačových systémoch s obmedzeným prístupom na kontrolovaných miestach.

10. SPOJENIE S INÝMI WEBOVÝMI STRÁNKAMI
Ďalšie webové stránky, na ktoré odkazujeme na našich webových stránkach (mimo odkazov), môžu zahŕňať zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa líšia od našich zásad ochrany osobných údajov. Ak chcete chrániť Vaše súkromie, odporúčame Vám zobraziť pravidlá ochrany osobných údajov na iných stránkach, ku ktorým pristupujete prostredníctvom našich webových stránok.

11. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ
ProEngi, s.r.o. - Konateľ' spoločnosti Ing. Michal Chmeliar Emailová adresa: proengi@proengi.sk
Budeme sa snažiť odpovedať Vám čo najskôr

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa uplatňujú od okamihu uverejnenia na webových stránkach. 

Postaráme sa o Váš projekt odborne, 
rýchlo a spoľahlivo.