Projektový manažment stavby

Stavebný proces je zložitý, preto vyžaduje kvalitný projektový manažment. Projektový manažment je efektívnym nástrojom, vďaka ktorému vnikne funkčný objekt v potrebnom rozsahu a kvalite, v stanovenom termíne a pri dodržaní investičných nákladov. 
Cieľom projektového manažmentu stavby je koordinácia všetkých fáz projektu od prípravy projektovej dokumentácie, cez výstavbu až po odovzdanie objektu do užívania.


projektový manažment stavby

Hlavnými časťami projektového manažmentu stavby je
* príprava, spracovanie a riadenie projektovej dokumentácie
* inžinierska činnosť
* riešenie kompletnej administratívnej agendy spojenej s povoľovaním stavby až po dávanie do užívania
* kontrola vedenia stavebného denníka
* protokolárne odovzdanie staveniska a diela
* kontrola revíznych správ
* koordinácia a detailná kontrola realizácie stavebného diela
* organizácia a zabezpečenie výberového konania na generálneho zhotoviteľa zhotoviteľa stavby alebo drobných remeselníkov
* starostlivosť o celkovú administratívnu agendu prislúchajúcu k stavebnému projektu
* zaistenie kompletnej finalizačnej fázy od podania žiadosti o kolaudáciu až po záverečné odovzdanie hotového objektu užívateľom

Kontaktujte nás!

Hľadáte správny projektový manažment svojej stavby? Kontaktujte nás!

Postaráme sa o Váš projekt odborne, 
rýchlo a spoľahlivo.