Naše projekty

O našej kvalitnej práci sa presvedčili už viacerí klienti.
Sme odborníci vo svojom odbore a radi pomôžeme aj Vám. 
Na tomto mieste uvádzame výber našich projektov. 

ProEngi
 • Bytové domy 45 b. j. - Rezidencia Šalgovia, www.rezidenciasalgovia.sk (územné konanie, stavebné konanie, kolaudácia, odovzdávanie bytov) 
 • Bytový dom Brezno (územné konanie, stavebné konanie)
 • Bytový dom Gemerská Poloma (územné konanie, stavebné konanie, kolaudácia)
 • Bytový dom Oľka (územné konanie, stavebné konanie)
 • Bytový dom Rajec (územné konanie, stavebné konanie, kolaudácia)
 • Bytový dom Lipany (kolaudácia)
 • Bytový dom Jaklovce (kolaudácia)
 • Autocentrum Prešov (územné konanie)
 • Bytový dom Kochanovce (HE) (územné konanie, stavebné konanie)
 • Bytový dom Víťaz (územné konanie, stavebné konanie, kolaudácia)
 • Rekonštrukcia bytu Prešov (ohlásenie stavebných úprav)
 • Bytový dom Veľký Šariš (územné konanie, stavebné konanie, kolaudácia)
 • Bytový dom Terňa (kolaudácia)

Postaráme sa o Váš projekt odborne, 
rýchlo a spoľahlivo.